Psykodynamisk terapi

Som psykoterapeuter på Lorensbergs Psykologgrupp delar vi en gemensam syn på hur psykologiskt förändringsarbete kan komma till stånd.

Vår gemensamma grundsyn brukar kallas Psykodynamisk. Dynamisk syftar på att en persons inre liv är i rörelse och kan variera från en tid till en annan. Psykodynamisk terapi innebär i korthet att vi tillsammans ser på hur livet och tidigare relationer varit och hur händelser och upplevelser bidragit till att göra det till vad det är idag.

Vi arbetar med att skapa förståelse för hur livshändelser format vårt liv. När vi tillsammans kan se på hur de händelser vi varit med om påverkat oss kan vi få en bättre förståelse för de val vi gjort på vägen. Det ger oss också möjlighet att fatta andra nya beslut som kan leda oss i en annan riktning.

Psykodynamisk terapi tar hänsyn till både tankar och känslor och hjälper oss att se hur dessa samverkar. Den uppmärksammar också vårt omedvetna. Vi har alla omedvetna känslor och tankar. Denna del av oss är den som vi inte kan styra med viljan men likafullt påverkar oss i alla vardagssituationer.

Vi ser till människans behov, önskningar och hur vi väljer så att valen stämmer bättre överens med det man vill, önskar och behöver.

Den psykodynamiska terapin strävar efter att skapa förståelse och mening för dina svårigheter för att därigenom i en tillitsfull relation till din terapeut arbeta för att åstadkomma förändring.