Psykodynamisk terapi

Som psykoterapeuter på Lorensbergs Psykologgrupp har vi en gemensam grundsyn på hur psykologiskt förändringsarbete kan komma till stånd.

I psykodynamisk terapi ligger huvudfokus på att tillsammans med sin psykoterapeut skapa förståelse för hur vår livshistoria och olika livshändelser påverkat oss och varit med om att forma vår relation till tillvaron och andra människor. Kan vi bli mer medvetna om och få en större förståelse för de tankar, föreställningar och känslor som vi bär på, får vi bättre förutsättningar att komma tillrätta med våra svårigheter.

Psykodynamisk terapi tar hänsyn till både tankar och känslor och hjälper oss att se hur dessa samverkar. Den uppmärksammar också vårt omedvetna. Vi har alla omedvetna känslor och tankar. Denna del av oss är den som vi inte kan styra med viljan men likafullt påverkar oss i alla vardagssituationer.

Vi ser till människans behov, önskningar och hur vi väljer så att valen stämmer bättre överens med det man vill, önskar och behöver.

Den psykodynamiska terapin strävar efter att skapa förståelse och mening för dina svårigheter för att därigenom i en tillitsfull relation till din terapeut arbeta för att åstadkomma förändring.