Psykoterapi och psykologisk behandling i Göteborg sedan 1985

Vi är ett team av sex legitimerade psykoterapeuter, psykologer och handledare med lång erfarenhet. Vi erbjuder individuella samtal, par- och familjeterapi, gruppterapi, samt bild- och hypnosterapi. Vårt arbete sträcker sig över både korta och långa perioder, alltid med en gemensam syn på psykiskt lidande och förändringsarbete.

Börje Olevald

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Läs mer ❱

Lena Lindeberg Smith

Leg. psykoterapeut, aukt. socionom, dipl. ISTDP-terapeut, handledarutbildad

Läs mer ❱

Karin Deines

Leg. psykoterapeut, socionom, bildterapeut

Läs mer ❱

Christina Lindskog

Leg. psykoterapeut, socionom, handledarutbildad

Läs mer ❱

Berndt Westman

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad

Läs mer ❱

Mats Einar Eriksson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Läs mer ❱