Psykoterapi och psykologisk behandling i Göteborg sedan 1985

Vi är ett team av sex legitimerade psykoterapeuter, psykologer och handledare med lång erfarenhet. Vi erbjuder individuella samtal, par- och familjeterapi, gruppterapi, samt bild- och hypnosterapi. Beroende på vad du efterfrågar kan vi erbjuda såväl kortare som längre samtalskontakt. Vi har en psykodynamisk grundsyn när det gäller psykiskt lidande och hur förändring kan komma till stånd.

Börje Olevald

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Läs mer ❱

Lena Lindeberg Smith

Leg. psykoterapeut, aukt. socionom, dipl. ISTDP-terapeut, handledarutbildad

Läs mer ❱

Karin Deines

Leg. psykoterapeut, socionom, bildterapeut

Läs mer ❱

Christina Lindskog

Leg. psykoterapeut, socionom, handledarutbildad

Läs mer ❱

Berndt Westman

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad

Läs mer ❱

Mats Einar Eriksson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Läs mer ❱