Det är vi som är Lorensbergs Psykologgrupp

Här följer en presentation av oss som tillsammans driver Lorensbergs Psykologgrupp.

Läs vidare
4-image

Börje Olevald

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut.
031 - 711 35 65
0702 - 20 69 60
borje@lorensbergspsykologgrupp.se

Var med och startade mottagningen 1985.

Under många år också verksam inom vuxenpsykiatrin i Göteborg där jag mött människor med mycket varierande problematik.

Inriktning:

 • psykodynamisk psykoterapi
 • korttidsterapi
 • stöd och vägledning i livet
 • arbetar med kris och trauma
 • ångest/depression
 • relationsproblematik och livsfrågor
 • erfarenhet av missbruk/beroende-behandling på behandlingshem inom Göteborgs sjukvård
 • tar emot studenter för utbildningsterapier och utbildningshandledning
 • EMDR

Lena Lindeberg Smith

Leg.Psykoterapeut, Aukt. Socionom, Dipl. ISTDP terapeut, Handledarutbildad
031 - 711 35 65
0707 - 26 38 86
lena@lorensbergspsykologgrupp.se

Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund. Jag har lång erfarenhet från Barn och Ungdomspsykiatrin vad gäller arbete med ungdomar i terapi samt familjesamtal och föräldrastöd. Har även långvarig erfarenhet av arbete med våld i relationer både enskilt och i grupp. Jag arbetar med all sorts problematik såsom stress, depressioner, ätstörningar, kris och trauma, relationsproblem, identitetsproblem, ångest, tvång, självskadebeteende mm.

Jag har många års erfarenhet av handledning både enskilt och i grupp.

Inrikting:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Krisbearbetning
 • Par-Terapi
 • Ungdomar i terapi samt föräldrastöd/rådgivning
 • Handledning individuellt/grupp
 • Konsultation

Krister Ewards

Leg psykoterapeut, fil. mag. handledarutbildad
031 - 711 35 65
0708 - 27 77 51
krister@lorensbergspsykologgrupp.se

Leg. individualterapeut på psykodynamisk grund, samt leg. par och familjeterapeut. Utbildad vid Gbg Universitet och S:t Lukas.

Långvarigt psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete inom såväl kommunal, privat som idéburen verksamhet. Flerårig arbetslivserfarenhet som chef och samordnare.

Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi.
 • Par och familjeterapi/rådgivning.
 • Krisbearbetning, drömarbete och mindfulness.
 • Bred erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna.
 • Engagerad i livsåskådningsfrågor, samhälls – och – kulturfrågor.
 • Handlednings och konsultationsuppdrag inom myndighetsutövning, behandlingshem, elev-vårdsteam, kvinnojour samt chefshandledningar.
 • Utbildningsuppdrag inom psykoterapiutbilning, läkarutbildning m.m.

Karin Deines

Leg Psykoterapeut, Socionom, Bildterapeut
031 – 711 35 65
0768- 25 67 37
karin@lorensbergspsykologgrupp.se

Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund. Jag har 25 års erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatrin och primärvården, med behandling och rehabilitering. Jag har där arbetat med bland annat stressrelaterad problematik, utmattning, smärta, ångest, depression, kris och trauma. Som utbildad bildterapeut har jag också arbetat med bildterapi, individuellt och i grupp.

Bildterapi är en metod som kan passa både den som har alltför nära till ord och intellektualiserande och den som tvärtom har svårt att hitta ord för tankar och känslor. Bildterapi kräver ingen konstnärlig förmåga.

Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Bildterapi
 • Krisbearbetning
 • Relationsproblematik
 • Stressrelaterad problematik

Christina Lindskog

Leg. Psykoterapeut, Socionom, Handledarutbildad
031 - 711 35 65
0732 - 00 31 90
christina@lorensbergspsykologgrupp.se

Mitt arbete vilar på psykodynamisk grund. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykosocialt behandlingsarbete för vuxna inom privat och offentlig verksamhet. Jag arbetar med all sorts problematik såsom ångest, depressioner, kris och trauma, stress, identitetsproblematik, livsstilsfrågor, relationsproblem, våld i nära relationer.

Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Par- och familjeterapi
 • Krisbearbetning
 • Handledning individuellt och i grupp
 • Konsultation

Berndt Westman

Leg.psykolog, Leg psykoterapeut, Handledarutbildad
031 - 711 35 65
0707 - 60 84 82
berndt@lorensbergspsykologgrupp.se
 • Varit på mottagningen sedan 1986.

 • Kan erbjuda individ par och familjesamtal

 • Hypnosutbildad. Kan erbjuda hypnosbehandling exempelvis vid smärtproblematik, sömnsvårigheter och  andra stressrelaterade symptom

 • Samarbetat med Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande hypnosbehandling vid IBS-problematik

 • Långvarig erfarenhet av arbete med kris och traumaproblematik

 • Tidigare under lång följd av år varit anställd som psykolog inom den kommunala beroendevården

 • Arbetar konsultativt gentemot arbetslivet bland annat i frågor som rör skadligt bruk och beroende

 • Mångårig och allsidig erfarenhet som handledare

 • Arbetar gärna med frågeställningar som har fokus på livsstil och livsfrågor