Handledning

Vi erbjuder handledning till både grupper och enskilda som har behov av detta i sin yrkesutövning.

Vi bedriver handledning utifrån ett psykodynamiskt och systemteoretiskt perspektiv beroende på vad grupp/individ efterfrågar.

Handledningen kan bidra till att skapa utrymme för reflektion och nytänkande.

Med handledarens hjälp ges gruppen/individen möjlighet att reflektera och problematisera över olika frågeställningar och känslor som väcks hos den handledde.

Vi arbetar med process, ärende och metodhandledning.

Vi erbjuder även utbildningshandledning.