Att gå i terapi

Vad söker människor för på vår mottagning?

Relationsproblem av skiftande slag

Separationer eller skilsmässa

Ångest och nedstämdhet

Känslor av likgiltighet och bristande engagemang

Tankar på att inte vilja leva längre

Stress och utmattning

Svårigheter med att känna, förstå och uttrycka sina känslor

Bristande självkänsla – svårt att känna att man duger

Identitetsproblem – ”vem är jag”

Ensamhet, isolering och utanförskap

Mobbing

Kris,trauman,sorg och förluster

Livsfrågor – ”Hur hitta mening i mitt liv”

Funderingar kring gott och ont

Önskan att lära känna sig själv bättre

Problem med alkohol och droger. Hur hitta motivation till förändring

Sömnproblem

Svårigheter att kontrollera ilska

Känslor av svartsjuka som påverkar relationen till närstående

Känslor av skuld och skam som inverkar menligt på mitt liv

Osäkerhet, rädslor och fobier

Behov av att prata med en utomstående person kring olika livsfrågor

Detta är några exempel som människor sökt vår hjälp för. Det finns många fler.

Vilka förhoppningar och rädslor kan rymmas inför att ta kontakt med oss?

Svar: Inga problem är för små eller oviktiga. Lidande och bekymmer är personligt och kan inte jämföras.

Svar: Frågan kanske rymmer erfarenheter utifrån det egna livet, att ha behövt se till andras behov. Du är den viktigaste personen i ditt liv.

Svar: Om man har varit med om svåra eller traumatiska upplevelser i sitt liv har den egna förmågan att tänka och uttrycka sig fritt tagits ifrån en. Det kan få till följd att man inte blir begriplig inför sig själv.

Svar: Vi möter dig där du är med de tankar och känslor du har. Metoden är samtal och dialog med syfte att skapa förståelse för dig och dina problem och finna möjligheter till förändring.

Svar: Det beror på vad du behöver. Det kan handla om några få samtal eller en längre kontakt.

Svar: Det kan man inte veta innan man träffat sin terapeut. Det kan ibland behövas några samtal för att känna om jag kan tala fritt och otvunget.

Fiktiva exempel

Markus har nyligen oväntat förlorat sin partner. Han befinner sig i en tid präglad av sorg, ensamhet och brottas med känslor av meningslöshet. För att kunna möta och förändra dessa starka känslor beslutar han att söka terapi…

Läs mer ❱

Sanna har just fått sitt första barn. Men istället för att bara känna glädje och lycka över det nya tillskottet i familjen, plågas hon av ångest som gör tillvaron besvärlig. Hennes man, som varit ett stöd under hela deras förhållande, oroar sig för Sanna och undrar om hon inte behöver söka professionell hjälp. Tillsammans beslutar de att Sanna ska kontakta en terapeut…

Läs mer ❱

Björn har kämpat med perioder av depression genom livet. Känslan av att vara fångad i en mörk dimma har begränsat hans förmåga att skapa långvariga vänskapsrelationer och kunna skapa ett kärleksförhållande. Han beslutar sig för att börja i terapi…

Läs mer ❱