Lorensbergs Psykologgrupp

Psykodynamisk psykoterapi och handledning i centrala Göteborg.

En fristad att fritt formulera tankar och känslor när det inte räcker att prata med familj och vänner.

Enskilda samtal

När du känner behov av att samtala i lugn och ro kring tankar, känslor eller beteende som påverkar dig på ett sätt som du inte vill att det ska göra i ditt liv.  Det kan exempelvis röra sig om livsfrågor, behov av ökad självförståelse, ångest och oro, relationsproblem, nedstämdhet eller stressrelaterad problematik.

Parterapi

För par som vill lösa konflikter, förbättra sin kommunikation och återfå en större känslomässig förståelse för varandra kan parsamtal vara till hjälp. 

Familjeterapi

För familjer som vill stärka sina band och hantera familjerelaterade frågor erbjuder vi samtal. Om din familj upplever spänningar eller konflikter, kan familjeterapi erbjuda stöd och vägledning.

Handledning

För arbetsgrupper/individer som vill öka sin professionalism. fördjupa förståelsen av problem i arbetslivet. Få möjlighet att reflektera och problematisera över egna känslor i relation till skeenden i arbetsprocessen.

Psykodynamisk psykoterapi och handledning i Göteborg sedan 1985

Vi är ett team av legitimerade psykoterapeuter i Göteborg, bestående av erfarna psykologer och socionomer. Vi erbjuder individuella samtal, par och familjesamtal, bild och hypnosterapi. Oavsett om du söker terapi för kortare eller längre tid arbetar vi utifrån en psykodynamisk syn på psykiskt lidande och förändringsarbete.

Läs mer ❱