Att söka sig till psykoterapi kan vara en möjlighet när det inte räcker att prata med familj och vänner

Psykodynamisk terapi är en öppen inbjudan till samtal. En fristad att fritt formulera sina tankar och känslor i.

Vi är sex legitimerade psykoterapeuter och handledare med lång och gedigen erfarenhet. Vi arbetar huvudsakligen med samtal för enskilda, par, familjer och grupper, men också med t.ex. bildterapi och hypnosterapi. Kostnaden är 800 kronor per tillfälle för ett individuellt samtal.

Vårt arbete kan vara över längre eller kortare tid. Vi har varierande utbildningar och specialistområden men delar en gemensam syn på vad psykiskt lidande innebär, och hur psykologiskt förändringsarbete kan komma till stånd.
Läs mer om oss här