En tur till casinot kan för många vara en upplevelse fylld av spel och underhållning. Men för en del övergår det roliga i ett allvarligt problem. Spelmissbruk är en dold sjukdom som kan sluka individer och påverka hela familjer. Det börjar ofta oskyldigt men kan snabbt eskalera till en destruktiv vana. Tecken att vara vaksam på inkluderar en ökad tidsåtgång och pengar spenderade på spel, förlust av intresse för andra aktiviteter och i värsta fall, lögner och bedrägeri för att finansiera spelandet.

Förståelse av spelberoende

I Sverige är spelberoende ett växande folkhälsoproblem. Statistik visar att ungefär två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år lider av spelproblem. Det motsvarar cirka 134 000 människor. En ännu större andel, fyra procent, riskerar att utveckla allvarliga spelproblem. Män utgör majoriteten av dem som kämpar med detta beroende, och problemet är mest utbrett bland individer i åldersspannet 25–44 år. Det är dock i gruppen 18–24 år som risken för att utveckla ett spelberoende är som störst.

Identifiera problemet: Från hobby till beroende

Att känna igen tidiga tecken på spelberoende är avgörande för att kunna erbjuda hjälp. Bland verktygen för att upptäcka dessa tecken finns korta frågeformulär och bedömningsinstrument som används inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Dessa kan hjälpa till att identifiera personer som börjar utveckla ett ohälsosamt förhållande till spel om pengar.

Behandlingsmetoder och stöd

För dem som kämpar med spelberoende finns det olika behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) är två av de mest etablerade metoderna. Dessa behandlingar kan ges individuellt eller i grupp och kan även erbjudas via internet. Anhöriga spelar en viktig roll i återhämtningsprocessen och kan med samtycke från den drabbade involveras i behandlingen.

Påverkan på det sociala livet

Spelberoende är inte enbart en individuell kamp; det påverkar även den drabbades sociala liv och relationer. När en person blir alltmer uppslukad av sitt spelande, kan det leda till att hen försummar sina sociala förpliktelser, vilket i sin tur kan resultera i försämrade relationer med vänner och familj. Det är vanligt att personer med spelproblem drar sig undan socialt och förlorar intresset för aktiviteter som tidigare varit betydelsefulla. Denna isolering kan förvärra problemet ytterligare, eftersom bristen på ett stödjande nätverk kan göra det svårare att söka hjälp och återhämta sig.

Ekonomiska konsekvenser

En annan aspekt av spelberoendet är de ekonomiska konsekvenserna. Spelberoende kan leda till enorma skulder och ekonomisk ruin, inte bara för den spelberoende utan även för dennes familj. Det är inte ovanligt att personer med spelproblem tar lån, säljer värdesaker eller till och med begår ekonomiska brott för att finansiera sitt spelande. Dessa handlingar kan resultera i juridiska problem och ytterligare förstärka den negativa spiralen. Ekonomisk rådgivning och skuldsanering kan vara en del av återhämtningsprocessen för att återställa den ekonomiska stabiliteten och minska stressen som är förknippad med skuldbördan.

Självhjälp och återfallsprevention

Strategier för självhjälp och återfallsprevention är centrala för att hantera spelberoende. Enskilda stödsamtal, självhjälpsböcker och nätbaserade program kan vara till hjälp. Återfallsprevention är ett viktigt inslag i behandlingen och något som både patienter och anhöriga bör förberedas på.

Ett ljus i mörkret: Att finna vägen ut ur spelberoendet

Det finns hopp om återhämtning för de som kämpar med spelberoende. Stödlinjen för spelare och anhöriga är en nationell insats som erbjuder råd och stöd. De är tillgängliga varje vardag och kan kontaktas via telefon, chatt eller e-post.