Vi erbjuder psykodynamisk terapi och handledning för privatpersoner och yrkesgrupper inom psykosocialt arbete.

Att söka sig till psykoterapi kan vara en möjlighet när det inte räcker att prata med familj och vänner.

Läs vidare
I
A

Varmt välkommen till oss!

Psykodynamisk terapi är en öppen inbjudan till samtal och fördjupad självkännedom. En fristad för att fritt formulera sina tankar och känslor.

När man vill förstå sina naturliga känslor som t.ex. sorg, ilska, oro och rädsla. När man vill ta ansvar för sin längtan och avstå självdestruktivitet. När man behöver reflektera över relationen till sig själv och andra.

Vi är sex legitimerade psykoterapeuter och handledare med lång och gedigen erfarenhet. Vi arbetar huvudsakligen med samtal för enskilda, par, familjer och grupper, men också med t.ex. bildterapi och hypnosterapi.

Vårt arbete kan vara över längre eller kortare tid. Vi har varierande utbildningar och specialistområden men delar en gemensam syn på vad psykiskt lidande innebär, och hur psykologiskt förändringsarbete kan komma till stånd.
Läs mer om oss här